Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien

Over het NOOC

Het Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien (NOOC) is het orgaan van de Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) dat de competitiesectie van het studentenroeien vertegenwoordigt en inspeelt op de ontwikkelingen die gaande zijn bij het roeien.
Het is aan het NOOC om de kwaliteit en de continuïteit van het competitieroeien te waarborgen en te faciliteren. Zo is er recentelijk met de invoer van de nieuwe NOOC Eerstejaars C4+ Klassement het onervaren roeien verbreed en is het bestuur bezig met het herstructureren van het ouderejaarsroeien.
Door het NOOC als centraal orgaan dat het competitieroeien behartigt, wordt de kwaliteit naar een hoger niveau getild. Het NOOC faciliteert overleg tussen belangrijke schakels in het competitieroeien en beheert financiële middelen om het competitieroeien te stimuleren waar zij het nodig acht. Zodat er continuïteit in het roeien blijft bestaan.

Bestuur

De bestuursleden van het NOOC

Florence Blaauwgeers

Voorzitter

Fenna de Vries

Secretaris

Kars ter Beek

Penningmeester

Siem Looijen

Commissaris Wedstrijden

Thymo Burgemeester

Commissaris wedstrijden

Vacant

Commissaris Externe Betrekkingen

Laatste nieuws

Lees hier al het laatste nieuws uit de wereld van het competitieroeien

Contact