14 oktober 2016

Over het NOOC

Het Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien (NOOC) is het orgaan van de Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) dat de competitiesectie van het studentenroeien vertegenwoordigt en inspeelt op de ontwikkelingen die gaande zijn bij het roeien.

Het is aan het NOOC om de kwaliteit en de continuïteit van het competitieroeien te waarborgen en te faciliteren. Zo is er recentelijk met de invoer van de nieuwe NOOC Onervaren C4+ Klassement het onervaren roeien verbreed en is het bestuur bezig met het herstructureren van het ouderejaarsroeien.

De meest zichtbare rol van het NOOC is het organiseren van de NOOC C4+ Bokaal en NOOC Onervaren C4+ Klassement. Aan deze Nederlandse competities nemen jaarlijks zo’n 350 ploegen deel, daarmee zijn dit de grootste bokalen die het competitieroeien kent.  Beide bokalen zijn geschikt voor ploegen met de onervaren status, wat doorgaans betekent dat het eerstejaarsploegen zijn. Tijdens zes wedstrijden gedurende het seizoen in heel Nederland wordt er gestreden voor de winst.

Door het NOOC als centraal orgaan dat het competitieroeien behartigt, wordt de kwaliteit naar een hoger niveau getild. Het NOOC faciliteert overleg tussen belangrijke schakels in het competitieroeien en beheert financiële middelen om het competitieroeien te stimuleren waar zij het nodig acht. Zodat er continuïteit in het roeien blijft bestaan.