14 oktober 2016

FAQ

Hoe wordt de score na een wedstrijd berekend?

De precieze omschrijving staat in de bepalingen maar het komt ongeveer hier op neer:
– Indien er 3 heats zijn: worden de 2 snelste tijden per ploeg gebruikt, en hiervan het gemiddelde genomen=resultaat tijd.
– Indien er 2 heats zijn: wordt de gemiddelde tijd genomen = resultaat tijd.
– Indien er 1 heat is: wordt de gevaren tijd genomen als resultaat tijd.
Vervolgens wordt uit alle deze resultaat tijden de mediaan bepaald voor beide sekse.
Daarna wordt de resultaat tijd van elke ploeg gedeeld door de mediaan om de score te krijgen(voor beide sekse onafhankelijk).
Bovenstaande proces gebeurt voor elke wedstrijd.
Bij het NOOC Onerv. C4+ Klassement
Voor het opmaken van het klassement geld dat na elke wedstrijd de hoogst geëindigde ploeg 0,9 punt krijg, de 2e ploeg krijgt 2 punten, de 3e krijgt 3 punten, 4e 4, 5e 5 etc.
Zie verder de bepalingen van het klassement.

Wat gebeurt er als er een gelijke score is na een wedstrijd?

In het systeem zitten er meer getallen achter de komma, echter mochten ploegen toch exact op de zelfde score uitkomen dan wordt er gekeken naar eerder niet meegenomen tijden om ploegen te vergelijken.

Hoe wordt de totaal score berekend?

Tijdens het seizoen mag je één wedstrijd wegstrepen waardoor het slechtste resultaat niet meetelt. Hierdoor is je totaal score dus de som van alle scores verminderd met de laagste score.

 

Staat je vraag hier niet bij, vraag het je competitie commissaris!