Vacatures: Secretaris, Commissaris Wedstrijd en Commissaris Interne betrekkingen

Per aankomend studiejaar zijn onderstaande vacatures open. Wil je solliciteren? Of gewoon meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@nooc.nl

Secretaris
De Secretaris is binnen het bestuur van het NOOC het eerste aanspreekpunt voor derden. Hij/zij draagt zorg voor de algemene communicatie vanuit het NOOC, is onderdeel van het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de documentatie binnen het NOOC. Daarnaast is deze persoon beheert de website en houdt deze up-to-date. Tevens ziet de Secretaris toe op het uitvoeren en implementeren van het beleid binnen het NOOC. Ten slotte organiseert de Secretaris de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) en notuleert hij/zij gedurende alle bijeenkomsten.

Skills: MS Office, taalkundig en sociaal vaardig. HTML vaardigheden zijn een pre, maar niet noodzakelijk.

Commissaris Wedstrijd
De Commissaris Wedstrijd is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheren van de NOOC Onervaren C4+ Competitie, bestaande uit de NOOC Bokalen en het C4+ Klassement. Binnen het takenpakket vallen de voorbereidingen & evaluaties van het roeiseizoen, het vaststellen van de bepalingen, het beheren en verwerken van inschrijvingen voor de competitie en het verwerken van de uitslagen. Een andere belangrijke taak van deze functionaris is het onderhouden van de contacten met de competitiewedstrijden, zowel binnen als buiten de NOOC Onervaren C4+ Competitie. Daarnaast draagt deze functionaris er zorg voor dat bokaalhouders geen invloed uitoefenen op de gang van zaken en de beslissingen gedurende wedstrijden. Tot slot, stemt de Commissaris Wedstrijd de reglementen van de verschillende roeiwedstijden op het competitieroeien af, zodat deze goed op elkaar aansluiten. Met het vervullen van deze taken wordt er zorg voor gedragen dat zo veel mogelijk competitieroeiers een eerlijk, spannend en leuk seizoen kunnen draaien.

Skills: MS Excel, affiniteit met competitieroeien & wedstrijden, bekend met het Reglement voor Roeiwedstrijden.

Commissaris Interne betrekkingen
De Commissaris Interne Betrekkingen ziet toe op de communicatie met en het overleg tussen de Competitie Commissarissen. Dit wordt onder andere gedaan door het voorbereiden en organiseren van verschillende workshops gedurende het bestuursjaar. Deze workshops hebben als doel Competitie Commissarissen te ondersteunen en informatie tussen de verschillende verenigingen uit te wisselen. Met behulp van de inspraak van Competitie Commissarissen op deze workshops zal deze functionaris werken aan de toekomst van het competitieroeien. Verder draagt de Commissaris Interne Betrekkingen er zorg voor dat wordt gezocht naar oplossingen voor actuele problemen en legt deze, indien nodig, voor aan de KNRB om zo in samenspraak tot een oplossing te komen. In het aankomende seizoen ligt de focus voornamelijk op het ouderejaars roeien, en het monitoren en evalueren van het nieuwe competitieseizoen.

Skills: communicatie, organisator, creatief, affiniteit met (ouderejaars) competitieroeien.