18 oktober 2016

Bepalingen Vlietbokaal

Bepalingen Vlietbokaal 2017

Velden: H4+, D4+

Artikel 1. Klassement van het Nederlands Overlegorgaan Competitieroeien over zes wedstrijden: Gyas-Hunze Race (11-12 februari), Skøll Cup (15-16 april), Proteus-Eretes In ’t Lang (13-14 mei), Euros Drienerlo Regatta (28-29 mei), Asopos Driekamp (3 juni) en Orca Competitie Slotwedstrijden (17-18 juni).

Deze wedstrijden zijn gemarkeerd met VL.

Artikel 2. Wedstrijdleider: Maas van Zeijl. Hoofd Jury: Remco Nabuurs.

Artikel 3. Inschrijving sluit 25 maart 2017 om 23:59. Inschrijven kan via composaris@asopos.nl. Hierbij dient de vereniging, ploegnaam, veld en de roeiers vermeld te worden.

Artikel 4. Inschrijfgeld is € 15 per ploeg. Voor 12 April 2017 overmaken op rekening NL83 INGB 0000 6765 56 t.n.v. A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, Leiden, o.v.v. Vlietbokaal 2017 en de verenigingsnaam.

Artikel 5. Bij meer dan 13 inschrijvingen (bekeken per sekse) voor de bokaal gelden onderstaande regels. Bij 13 inschrijvingen of minder (bekeken per sekse) wordt er geen onderscheid gemaakt tussen categorie A en B. Mochten er meer dan 30 inschrijvingen zijn (bekeken per sekse), kan ervoor gekozen worden om een categorie C toe te voegen.

De indeling in categorieën wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste twee wedstrijden (Gyas-Hunze Race en de Skøll Cup), waarbij het beste resultaat van deze twee wedstrijden telt, berekend volgens de puntentelling beschreven in artikel 8.

Bij gelijke stand van twee ploegen tijdens deze indeling zullen beide wedstrijden meewegen. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft is het resultaat van de Skøll Cup doorslaggevend. Wanneer een van de ploegen met gelijke stand slechts één van beide wedstrijden heeft gestart, zal deze ploeg onder de ploeg die beide wedstrijden heeft gestart worden geklasseerd.

Voor alle daaropvolgende wedstrijden worden de categorieën ingedeeld naar de stand in het puntenklassement met uitsluiting van het slechtste resultaat. Bij een oneven aantal ploegen zal de scheiding zo worden gemaakt dat er een ploeg meer in categorie A start.

Artikel 6. Een ploeg mag maximaal uit 6 roeiers bestaan.

Artikel 7. Een ploeg die niet deelneemt aan de Vlietbokaal dient wedstrijden te starten in Categorie A.

Artikel 8. Puntentelling: afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De nummer 1 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen. De nummer 2 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen min 1 punt, etc. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.

Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt, wordt deze ploeg het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend, tenzij deze ploeg door de jury is uitgesloten. In het laatste geval worden 0 punten toegekend.

Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt, worden 0 punten toegekend.

Artikel 9. Bij de volgende wedstrijden wordt er geen onderscheid gemaakt bij de puntentelling naar categorie waarin de betreffende ploeg heeft gestart: Gyas-Hunze race, Skøll Cup, Proteus-Eretes In ’t Lang, Euros Drienerlo Regatta en Asopos Driekamp.

Artikel 10. Orca Competitie Slotwedstrijden: Bij de Orca Competitie Slotwedstrijden zal een gewogen loting toegepast worden.

Artikel 11. Eindklassement: de vijf beste van de zes behaalde uitslagen tellen. Er dienen minimaal vijf wedstrijden gestart te worden, waarbij tenminste de Gyas Hunze Race of de Skøll Cup deel uitmaakt van deze vijf wedstrijden. Indien een wedstrijd wordt afgelast zal het minimum wedstrijden die gediend te worden gestart verlagen naar 4 en de vier beste van de vijf behaalde uitslagen tellen.

Artikel 12. Winnaar en prijsuitreiking: de prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Orca Competitie Slotwedstrijden. Er wordt een prijs uitgereikt aan de ploeg met het hoogste puntenaantal. Bij een gedeelde eerste plaats in het eindklassement wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met de meeste tweede plaatsen, etc.

 

i Maas van Zeijl, Commissaris Competitieroeien (composaris@asopos.nl)
06-23399192 / 071-5892897 (Asopos de Vliet).